skip to Main Content

Ons onderwijs

De Cirkel is een school waar hoge eisen aan het onderwijs en daarmee aan de leerkrachten worden gesteld. Immers, zij maken het verschil. Onderwijzen is een vak én te belangrijk om over te laten aan het toeval. Wij nemen leerlingen mee in hun ontwikkeling door ze veel aan te leren. Met die kennis op zak kunnen zij verder.

Kenmerken van onze school zijn:

  • Instructierijke school met veel (begeleide) inoefening
  • Positief met Positive Behavior Support
  • Veilige sfeer en gezelligheid
  • Loyale leerkrachten met hart voor kinderen en onderwijs
  • Ruimte voor opleiden nieuwe collega’s
ons onderwijs

Positive Behavior Support

Sinds 2014 werken we aan Positive Behavior Support (PBS). In het Nederlands zeggen wij: Positief opvoeden. PBS gaat uit van heldere gedragsverwachtingen en een schoolbrede aanpak. We doen het dus allemaal: Leerkrachten, leerlingen én ouders. Wij leren de kinderen wat we willen zien en horen en dat bekrachtigen we positief.
PBS is een bewezen effectieve aanpak. Wilt u hier meer over weten? Wij vertellen er graag over!

PBS_logo_02
ons onderwijs 2

Hoogbegaafdheid

De meeste kinderen hebben aan een goede instructie genoeg. Sommige kinderen hebben meer instructie nodig, sommige kinderen hebben een andere instructie nodig. Welk kind je ook bent: Op De Cirkel willen we aan alle kinderen tegemoet komen. In het eerste zijn we best goed. In het tweede laten we ons scholen. Cognitief getalenteerde kinderen hebben vaak iets anders nodig dan ‘alleen’ instructie. Op De Cirkel laten we ons begeleiden door specialisten om ook die kinderen goed onderwijs te geven.

Back To Top