• Klaar voor de 21e eeuwse vaardigheden

 • Onderwijs in geloven

 • Positive Behavior Support: vanuit Liefde werken we aan Respect en Veiligheid

 • Gereformeerd en gastvrij door en voor christenen

 • Scholen voor het leven.

 • Vanaf 1953: Goed onderwijs, daar draait het om...

Welkom bij de Cirkel

Wij zijn een gereformeerde basisschool. Dit betekent dat wij een school zijn waar geloof in God belangrijk is. De kinderen van onze school komen uit gezinnen waar geloof in Christus als hun Redder een belangrijke rol speelt. De ouders willen dat hun kinderen op school vanuit dezelfde basis les krijgen van leerkrachten die hetzelfde geloven. Dat maakt onze school bijzonder. Van onze school mag u verwachten dat geloof de lucht is die we in- en uitademen. Het is dus meer dan alleen bidden, zingen en een Bijbelverhaal vertellen. Het is ook het voorleven. Het gaat niet om regeltjes maar om een levend geloof. Daar zijn wij op aanspreekbaar en dat maakt het verschil.

Daarom zijn alle kinderen waarvan de ouders instemmen met onze grondslag van harte welkom op onze school.

Kenmerken van onze school zijn:

 • Christelijke identiteit door heel het onderwijs verweven
 • Instructierijke school met veel (begeleide) inoefening
 • Positief met Positive Behavior Support
 • Veilige sfeer en gezelligheid
 • Loyale leerkrachten met hart voor kinderen en onderwijs
 • Betrokken leerlingen
 • Actieve ouders

Kijk ook eens op de facebook pagina van onze school

   Volg ons op Twitter